Atalar Sözləri və Məsəllər

Atalar Sözləri və Məsəllər


Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb

Bütün Atalar Sözləri

 • • Zəmanə kötü oldu, halal yeyilməz, haram qiymətli oldu. (Türk atalar sözü)
 • • Zərərin harasından qayıtsanda, qazancdır (İngilis atalar sözləri)
 • • Zülmət daşıdır:
  götürən də peşmandır, götürməyən də.
 • • Zəhməti sevən işdən doymaz.
 • • Zər əhlində kərəm yoxdur, kərəm əhlində - zər.
 • • Zorla gözəllik olmaz.
 • • Zor qapıdan girincə, şər bacadan çıxar.
 • • Zəhməti bülbül çəkər, gülü qucar xar.
 • • Zəhmət çəkməyən bal yeməz.
 • • Zəhmət olan yerdə qeybət olmaz.
 • • Zindana səbir eyləyən, axır taxta çıxar.
 • • Zaman pul deyil, onu qaytarmaq olmaz.
 • • Zəfəranın sarılığını görəndən sor, dadını - qoxlayandan.
 • • Zorla it sürüyə getməz.
 • • Zurnaçının göz nəyinə gərəkdir.
 • • Zor olsada başlaması, xoş olsunda qurtulması.
 • • Zor - zoru, kor – koru görür.
 • • Zərgər dükanın tozuda qızıldır.
 • • Zər ilə zor iş aparar.
 • • Zınqırovu pişiyin boynuna kim asacaq?
 • • Zınqırovlu dəvə itmək.
 • • Zülmün axırı olmaz.
 • • Zülmət daşıdır: götürən də peşmandır, götürməyən də.
 • • Zülm ilə bərbad olan, ədl ilə abad olar.
 • • Zülm ilə abad olan, bir gün gələr bərbad olar.
 • • Zülm yerdə qalmaz.
 • • Zülm ərşə dayanıb!
 • • Zurnaçının göz nəyinə gərək?
 • • Zurnaçı oğlu zurnaçı olar.
 • • Zurnaçı zorunu püfünə verər.
 • • Zurnaçı dəfli olar.
 • • Zurnanın səsi uzaqdan xoş gələr.
 • • Zurnanı versən naşı əlinə, gen tərəfdən püfləyər.
 • • Zurnada pişro olmaz, bəxtinə nə çıxsa çal.
 • • Zehnim kor olub.
 • • Zorla gedən köpək qoyuna fayda verməz.
 • • Zorən təbib olmaz.
 • • Zorlu-zorlu, çaxmaqdı, qozdu, əvvəldən eşqi vardı indi vurdu soyudu.
 • • Zora xanların da borcu var.
 • • Zora dağlar dayanmaz.
 • • Zor oyunu pozur.
 • • Zor gələndə qanun qaçar.
 • • Zor ilə gözəllik olmaz.
 • • Zor ilə köpək sürüyə getməz.
 • • Zor qapıdan girəndə, dad bacadan çıxar.
 • • Zopa doğrusunu dedirdər.
 • • Zirəni Kirmana aparır.
 • • Zirəm sənə su verrəm, bu gün verrəm, sabah verrəm, özüm billəm.
 • • Zirəklik comərdlik gətirər.
 • • Zirək quş dimdiyindən tələyə düşər.
 • • Zirəyə getdin çörək götür, Zirədən çıxdın ayaq götür.
 • • Zindan olub altda qalmaqdansa, çəkic ol, üstdə ol.
 • • Zimistan çəkməyən bülbül baharın qədrini bilməz.
 • • Ziyan ağudan acıdır.
 • • Zəhmətsiz iş olmaz.
 • • Zəhmətlə yeyilən acı soğan, minnətlə yeyilən baldan şirindir.
 • • Zəhməti məşşatə çəkər, ləzzəti damad aparar.
 • • Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz.
 • • Zəhmət çəkən bal yeyər.
 • • Zəhmət yemək istəmir, amma özü yedirdir.
 • • Zəhər gələndə acı qaçar.
 • • Zəxirəsin (ərzağın) fikr eyləyən peşiman olmaz.
 • • Zəhər zəhəri öldürər.
 • • Zərrəcə eşqi olanın dəryaca tabı gərək.
 • • Zərurət insana hər şeyi öyrədər.
 • • Zərrə qədər iman, dünya qədər günah.
 • • Zərlə gözəllik almaq olmaz.
 • • Zərgər dükanının tozu da qızıl olar.
 • • Zərərin yarısından qayıtmaq da xeyirdir.
 • • Zərərin bir başı var.
 • • Zərərdən qorxan xeyr görməz.
 • • Zərərdən qorxan dükan açmaq.
 • • Zərər oddan yamandır.
 • • Zərər zəhərdən acı olar.
 • • Zərd bəzərəkdən (kətan toxumundan) yağ çıxardar.
 • • Zər qədrini zərgər bilər.
 • • Zəngbar talanı deyil ki?
 • • Zənburun dəvəsidir.
 • • Zəmanəyə uymaq gərək.
 • • Zəmanə ilə hesablaşmaq gərəkdir.
 • • Zəmanə dəyişdikcə adamlar da dəyişir.
 • • Zəmanə adamı öyrədir.
 • • Zəmanə adamı deyil.
 • • Zəlzələni görən yanğına razı olar.
 • • Zahiri gözəllik müvəqqətidir.
 • • Zahirdən batinə yol var.
 • • Zahidin bir barmağın kəssən, dönər haqqdan qaçar!
 • • Zahid məni aldatma, cəhənnəmdə od olmaz, onlar ki, yanırlar, odu burdan aparırlar.
 • • Zatına da, südünə də bələdəm.
 • • Zatı qırıqdır.
 • • Zaman səbirlidir.
 • • Zaman keçər, söz qalar.
 • • Zaman ilə hesablaşmaq gərək.
 • • Zaman zamana uymaz.
 • • Zaman bir nəhrdir axar, durmaz.
 • • Zaman axıb gedir, amma hər işini qurtarıb getmir.
 • • Zalımın ömrü az olar.
 • • Zalımın zülmü yadında qalmaz.
 • • Zalıma rəhm etmək, məzluma zülm etməkdir.
 • • Zəri də var, zoru da.
 • • Zorla qoyuna gedən köpəyin qoyuna nə faydası?
 • • Zər ilə olan, zor ilə olmaz.
 • • Zülm örtüyü xeyirli işi dərk etməyə mane olduğu kimi, cəhalət pərdəsi də xoşbəxtliyi görməyə əngəl törədir. (Qırğız atalar sözləri)
 • • Zorla boyuna qoyulan vəzifə layiqincə yerinə yetirilə bilməz. (Qırğız atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş

Saytda 26 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2023