Qurani - Kerim
38) Sad (88 aye)
0. Bagishlayan ve mehriban Allahin adi ile.
1. Sad. (Bu, Allahla Onun Peygemberi arasinda olan remzdir. Bu kitab hemin bu herflerden teshkil olunmushdur, lakin hech kesin onun kimisini getirmek qudreti yoxdur. Bu kitabin ''mohkem'' ve bu cur ''muteshabih'' ayeleri vardir.) And olsun sherefli ve (tovhidi, peygemberleri ve haqq maarifini) yada salan Qur`ana (ki, sen peygembersen ve sozlerin dogrudur)!
2. (Onlarin deyilenleri qebul etmemelerinin sebebi senin tebliginin qusurlu olmasi deyil.) eksine, kufr edenler tekebbur ve qurur, muxalifet ve dushmenchilik icherisindedirler.
3. Onlardan qabaq bir chox insan cemiyyetlerini mehv etdik. (Onlar ezab nazil olan zaman tovbe edib komek dileyerek) feryad qopardilar, amma hemin vaxt mohlet ve feryad vaxti deyildi.
4. Onlar ozlerine (melek ve cinlerden deyil) oz (cins)lerinden qorxudan gelmesinden teeccub etdiler. Ve kafirler dediler: ''Bu, yalanchi bir cadugerdir!
5. O, mebudlarin hamisini bir mebud edib? Dogrudan da bu, chox teeccublu bir sheydir!''
6. Onlarin boyukleri ve bashchilari (Qureysh ve mushrikler Peygembere qarshi yoneldilmish toplantilarindan) chixdilar (ve bir-birlerine dediler): ''Gedin oz mebudlariniz uzerinde mohkem dayanin. Heqiqeten bu (iddia), planlashdirilmish (Muhemmedin istediyi) bir sheydir (bashchiliq arzusudur).
7. Biz bunu (bu metlebi, yeni gozegorunmez bir mebuda ibadet edilmesini) son dinde (atalarimizin dininde) eshitmemishik. Bu (iddia), uydurma yalandan bashqa bir shey deyildir.
8. Bu yada salan (Qur`an) bizim aramizdan ona (mal ve meqam sahibi olmayan o kishiye) nazil edilmishdir?!'' (Onlarin bu kitabi qebul etmemelerinin sebebi, onun naqis olmasi deyil,) belke, onlar (dunyaya ifrat derecede baglandiqlari uchun) Menim yada salan (Qur`an)im baresinde shubhe icherisindedirler. Belke (hetta eger shubhe icherisinde olmasaydilar, yene de qebul etmezdiler. chunki) hele Menim ezabimi dadmayiblar.
9. Yoxsa senin qudretli ve chox eta eden (ve etalarinin numunelerinden biri nubuvvet ve sema kitabi olan) Rebbinin merhemet xezineleri onlarin yanindadir (ki, istedikleri kese bagishlasinlar)?
10. Yoxsa goylerin, yerin ve bu ikisinin arasinda olanlarin mulkiyyet ve hakimiyyeti onlara mexsusdur?! (eger eledirse) onda, (Peygembere kitabin nazil olmasinin qarshisini almaq uchun) istenilen vasite ile yuxari qalxsinlar.
11. Onlar oz yerlerinde (qedim peygemberlerle vurushan) kechmish destelerin qaliqlarindan ibaret azaciq ve meglubiyyete ugramish bir qoshundurlar.
12. Onlardan qabaq Nuhun qovmu, (Hudun qovmu) Ad, saray ve ordu (yaxud oyun ve ishkence mismarlari) sahibi Firon da (Bizim peygemberlerimizi) tekzib etdi.
13. Hemchinin (Saleh peygemberin qovmu) Semud, Lutun qovmu ve eyke ehli (shueybin qargi sahibleri olan qovmu tekzib etdi). (Bizimle ve Bizim peygemberimizle vurushan) hemin desteler onlar idi.
14. Onlarin hamisi Bizim peygemberlerimizi tekzib etdiler. Belelikle (onlar baresinde) Menim cezam gerchekleshdi.
15. Bunlar (Mekke kafirleri), yalniz, baresinde hech bir mohlet ve texir olmayan bir bagirtini gozleyirler.
16. Ve onlar (istehza ile) dediler: ''Ey Rebbimiz! Bizim (ved etdiyin ezablardan olan) payimizi hesab gununden qabaq, tez ver.''
17. Onlarin dediklerine sebr et ve Davudu - Bizim (elm, cism ve seltenet baximindan) guc ve qudret sahibi olan bendemizi yadina sal. chunki o, (Bize teref) chox qayidan idi.
18. Biz daglari ram etdik. Onlar her seher-axsham onunla birlikde (Allahi) pak sifetlerle medh edirdiler.
19. Ve qushlari onun etrafina toplayib (ona teslim etdik). (Dag ve qushlarin) her biri (onun zikr avazi ile) Allaha teref chox qayidirdilar.
20. Ve onun hokmranligini (say ve gucunun choxlugu ile) quvvetlendirdik ve ona hikmet (eqli ve ictimai elmler, dini sherietler) ve (haqq ile batili bir-birinden) ayiran kelamlar eta etdik.
21. Bir-biri ile chekishen o bir neche neferin (yaxud bir neche meleyin qurma chekishmesinin Davudun) otaq ve mehrabin(in) divarindan ashan zamanki xeberi sene chatibmi?
22. O zaman onlar (qefleten divarin o terefinden ashib icazesiz) Davudun yanina geldiler ve Davud onlardan qorxuya dushdu. Onlar dediler: ''Qorxma! Biz birimiz digerine qarshi haqsizliq etmish chekishen iki iddiachiyiq. Bizim aramizda haqq esasinda hokm chixar, edalet yolundan chixma ve bizi dogru yola istiqametlendir.
23. (Onlardan biri dedi:) Heqiqeten bu shexs menim qardashimdir. Onun doxsan doqquz dishi qoyunu, menim bir dishi qoyunum var. O mene ''onu da mene ver'' dedi ve o, sohbetde mene qalib gelmishdir.
24. (Davud) dedi: ''shubhesiz o, senin dishi qoyununun oz qoyunlarina qatilmasini istemekle sene zulm etmishdir. Heqiqeten mallari bir-birine qarishmish keslerin choxu bir-birlerine qarshi haqsizliq edirler. Iman getirib yaxshi ishler goren kesler istisna olmaqla ki, onlar chox azdirlar. Davud (birden) Bizim (bu telesik hokm chixarilmasinda) onu sinadigimizi bildi. Buna gore de oz Rebbinden bagishlanmasini istedi ve ruku ve secde ederek uzu uste dushub (Allaha teref) qayitdi.
25. Biz bunu (Davudun ittiham olunan terefden bir shey sorushmadan iddia ireli surulen kimi hokm chixararaq daha duzgun usulu terk etmesini ve ya meleklerin qurma muhakimesinde hokm chixararken sehve duchar olmasini) ona bagishladiq. elbette, Bizim yanimizda onun uchun (dunyada oldugu muddetde) yaxinliq meqami ve (axiretde) qayidishin gozelliyi ve gozel qayidish yeri vardir.
26. (Sonra dedik:) ''Ey Davud! Biz seni yer uzunde (oz) xelife(miz) etdik. Buna gore de insanlarin arasinda haqq esasinda hokm chixar ve nefsi isteklere tabe olma ki, o, seni Allahin yolundan azdirar. shubhesiz, Allahin yolundan azanlar uchun hesab gununu unutmalarinin muqabilinde shiddetli ezab vardir.''
27. Biz goyu, yeri ve onlarin arasinda olanlari bihude ve ebes yere yaratmamishiq. Bu, kufr edenlerin zennidir. Buna gore de (cehennem) od(un)dan vay olsun kafirlerin halina!
28. Meger Biz iman getirib yaxshi ishler gorenleri (mukafatlandirma meqaminda) yer uzunde fesad toredenlerle bir tutacagiq?! Yoxsa teqvalilari gunahkarlarla bir tutacagiq?!
29. (Bu Qur`an,) ayelerinde dushunub arxasinca getmeleri (ve onda olan derin maarifi elde etmeleri) ve (esl) agil sahiblerinin ibret goturmeleri uchun sene nazil etdiyimiz xeyir dolu ve mubarek bir kitabdir
30. Biz Davuda (oglu) Suleymani eta etdik. O, gozel bende idi. Heqiqeten o, (Bize teref) chox qayidan idi.
31. (Yada sal) o zaman(i) ki, gunun sonunda ona necib ve iti geden atlar teqdim edildi.
32. Dedi: ''Men cihad atlarini Rebbimi yada salmaq uchun sevirem.'' (Onun bashi atlara tamasha etmeye qarishdi ve) nehayet onlar gozden itdiler (yaxud gunesh batdi). [Yaxud: O, atlara tamasha etmekle meshgul oldu ve duasinin vaxti kechdi ve] dedi: ''Men (bilmeden) atlarin sevgisini Rebbimin zikrinden ustun tutdum, nehayet gunesh batdi. (Demeli men daha ustun emeli terk etdim.)''
33. (Dedi:) ''Atlari qaytarin!'' Belelikle (hamisini cihad yolunda veqf etmek meqsedi ile onlarin) baldir ve boyunlar(in)a el chekmeye bashladi.
34. Heqiqeten Biz Suleymani (boyuyeceyinden xatircem oldugu oglu baresinde) imtahana chekdik ve onun taxti uzerine (cansiz) bir cesed atdiq. Sonra o, Allaha teref qayitdi (ve haqqa teslim oldu).
35. Dedi: ''Ey Rebbim! Meni bagishla ve mene (mocuzevi shekilde) menden sonra (besher cemiyyetinin terbiyesi meqaminda) hech kese nesib olmayan bir hokmranliq eta et. chunki chox eta eden Sensen!''
36. Belelikle Biz kuleyi ona ram etdik. Kulek onun emri ile mulayimlikle onun istediyi yere gedirdi.
37. Hemchinin her benna ve dalgicdan olan (cin) sheytanlari(ni bina tikmek ve denizden lEl-cevahir chixarmaq uchun ona ram etdik).
38. Habele diger sheytanlari (onun olkesinde fesad toretmemeleri uchun) birlikde zencirlenmish halda (ona ram etdik).
39. (Dedik:) ''Bu bizim (sene) etamizdir. (Istediyine dunyada) saysiz ve (axiretde) hesabsiz shekilde eta et ve ya esirge!''
40. elbette, Bizim yanimizda onun uchun (dunyada oldugu muddetde) yaxinliq meqami ve (axiretde) qayidishin gozelliyi ve gozel qayidish yeri vardir.
41. Ve Bizim bendemiz eyyubu, onun oz Rebbini chagirib ''sheytan meni (cismime zerer vurmaq, mal ve ovladlarimi mehv etmek kimi) chetinlik ve ezaba duchar etmishdir'' dediyi zamani (yada sal)!
42. (Ona dedik:) ''Ayagini (yere) vur!'' (Ele ki, o ayagini yere vurdu, yerden bir bulaq chixdi. Ona dedik:) ''Bu serin cheshme yuyunmaq ve ichmek uchundur.''
43. Terefimizden merhemet ve agil sahibleri uchun ibret olsun deye (yeniden) onun (zovcesinden bashqa hamisi mehv olmush) ailesini ve onlarla birlikde onlarin mislini ona eta etdik.
44. Ve (ona dedik: Zovceni edeblendirmek baresindeki anda vefa etmek uchun) bir deste chubuq gotur ve onunla (yavashca zovceni) vur ve andini pozma. Dogrudan da onu sebirli gorduk. Nece de gozel bir bende! Heqiqeten o (Bize teref) chox qayidan idi.
45. Bizim (elmi, cismani ve maddi) quvvetler ve (maddi ve menevi meselelerde) besiretler sahibi olan bendelerimiz Ibrahim, Ishaq ve Yequbu yada sal.
46. Biz onlari axiret evinin fikrinde (qerq) olmaqdan ibaret safliq ve xalislik sifeti ile sechdik.
47. elbette, onlar Bizim yanimizda sechilmishlerden ve yaxshilardandirlar.
48. Ve Ismaili, El-Yesei ve Zulkifli yada sal ki, hamisi yaxshilardan idiler.
49. (Peygemberlerin) bu (hekayeti) yaxshi yada salmaqdir. Teqvalilar uchun mutleq gozel qayidish ve aqibet vardir.
50. Qapilari uzlerine achiq olan (ve hech bir qapisinin achara ehtiyaci olmayan) ebedi cennetler!
51. Orada (taxtlara) soykenmish halda (qilman ve cennet cavanlarindan) firavan meyveler ve ichki isteyerler.
52. Yanlarinda erlerinden bashqasina goz yummush ve (yash, gozellik, nur ve kamal baximindan) bir-birine benzeyen zovceler vardir.
53. Bu, hesab gunu uchun size ved edilen (nemet)lerdir.
54. Bu (nemetler), bizim tukenmez ruzimizdir.
55. Budur (teqvalilarin veziyyeti ve yerleri)! Azginlar uchun (ise) mutleq pis donush ve en pis donush yeri vardir.
56. Daxil olacaqlari ve heraretini dadacaqlari cehennem! (Ora) pis meskendir!
57. Bu onlarin dadmali olduqlari qaynar ve (yandirici) chirkab (cehennem) su(yu)dur.
58. Ve o cinsden olan muxtelif ezablar ve diger yemekler (var ki, onlari dadmalidirlar).
59. (Davamchilari cehennem oduna daxil olan zaman azginliq alimlerine ve zulmkar bashchilara bele deyilecek:) ''Bunlar (dunyada size tabe olan ve indi) sizinle birlikde mecburi shekilde oda daxil olan bir destedirler.'' (Onlar deyecekler:) ''Xoshluq ve rahatliq gormesinler! chunki onlar da oda daxil olan ve onu dadanlardir.''
60. (Onlara tabe olanlar da oz bashchilarina) deyerler: ''eksine, siz xoshluq gormeyesiniz! (chunki) bu odu bizim qarshimiza siz chixardiniz. (Ora) pis yerdir.''
61. (Hemchinin deyerler:) Ey Rebbimiz! Bunu (bu veziyyeti) bizim qarshimiza chixaran kesin oddaki ezabini (ozlerinin ve bizi azdirmalarinin ezabi olaraq) ikiqat artir!
62. Ve (od ehli) deyer: ''Bize ne olub ki, (dunyada) sher ve pis insanlardan saydigimiz kesleri (islamchilari ve dinperestleri burada) gormuruk?!
63. Biz onlari (nahaq yere) ele saldiq (ve indi cennetdedirler), yoxsa bizim gozlerimiz onlari gormur (ve eslinde onlar buradadirlar)?!
64. shubhesiz, cehennem ehlinin bir-biri ile bu dava-dalashi qeti ve olasidir.
65. De: ''Men yalniz bir qorxudanam (mene hele ki, ne muharibe etmek emr edilmishdir, ne sheriet hokmlerini icra etmek tapshirilmishdir ve ne de mukafat ve ya ceza verenem). (uluhiyyet, rububiyyet, ibadet ve itaetde) tek ve butun varliq alemine qalib olan Allahdan bashqa hech bir mebud yoxdur.''
66. Goylerin, yerin ve onlarin arasinda olanlarin Rebbi hemin O - yenilmez qudret sahibi ve chox bagishlayan Allah(dan)!
67. De: ''Bu, (Qur`an ve qiyamet xeberi) boyuk bir xeberdir.
68. Siz ondan uz donderirsiniz.
69. Menim (bundan evvel) yuxari alem baresinde (oradaki sohbetler ve oranin meleklerinin) bir-birleri ile (Ademin yaradilishi haqqinda) mubahise ederken (danishiqlarindan) hech bir melumatim yox idi.
70. (chunki) mene yalniz ashkar bir qorxudan oldugum uchun vehy edilir.''
71. (Yuxari alemde olan sohbet ve mubahiseye diqqet etmek uchun yada sal) o zaman(i) ki, Rebbin meleklere buyurdu: ''Heqiqeten Men gilden bir besher yaratmaq isteyirem.
72. Ele ki, onun bedeninin yaradilmasini tamamladim ve oz ruhumdan ona ufurdum, haminiz secde halinda onun qarshisinda yere dushun.''
73. Belelikle, meleklerin hamisi (Ademe) secde etdiler.
74. Tekebbur gosteren ve (evvelden) kafirlerden olan Iblisden bashqa.
75. (Allah) buyurdu: ''Ey Iblis!Sene Menim oz elimle (vasitesiz olaraq oz isteyimle) yaratdigima secde etmeye ne mane oldu?'' Tekebbur gosterdin, yoxsa dogrudan da ustunlerdensen?
76. Dedi: ''Men ondan daha yaxshiyam. chunki meni oddan, onu ise gilden yaratmisan (od gilden daha yaxshidir. Buna gore de daha yaxshidan yaradilan daha yaxshi olacaqdir).
77. (Allah) buyurdu: ''Bele ise oradan (goylerden, meleklerin ichinden ve ilahi dergaha yaxinliq meqamindan) xaric ol ki, sen heqiqeten qovulmushsan!
78. Ve shubhesiz, ceza gunune kimi Menim lenetim senin ustunde olacaqdir.''
79. (Iblis) dedi: ''Ey Rebbim! Bele ise onlarin (qebirlerden) qaldirilacagi gune kimi mene mohlet ver.''
80. (Allah) buyurdu: ''Heqiqeten sen mohlet verilenlerdensen,
81. melum vaxtin gunune (birinci surun chalinmasi ile insanlarin boynundan ilahi vezifelerin goturuleceyi gune) qeder.''
82. (Iblis) dedi: ''Izzetine and olsun ki, onlarin hamisini (koku kesilene kimi Ademin neslinin hamisini) aldadib dogru yoldan chixaracagam.
83. Onlarin arasindan Senin (ruh ve bedenlerini kufr ve gunah chirkinliyinden temizlediyin) xalis ve sechilmish bendelerin istisna olmaqla.''
84. (Allah) buyurdu: ''Haqq Mendendir ve Men haqq danishanam.
85. Cehennemi mutleq seninle (senin ovlad ve qebilenle) ve onlardan (insanlardan) senin arxanca geden keslerle busbutun dolduracagam.''
86. (Ya Peygember!) De: ''Men bunun (peygemberlik ve kitabin) muqabilinde sizden hech bir mukafat istemirem ve men yalandan ozlerine bir shey nisbet veren ve yersiz iddia eden keslerden deyilem.
87. Bu (Qur`an), alemdekilerin hamisi uchun yalniz bir ibret ve yada salmadir.
88. elbette, onun xeberini bir muddet sonra bileceksiniz (besheriyyetin nesli kesilenedek tedricen onun heqiqet ve maarifi insan cemiyyeti uchun aydinlashacaq ve onun diger dinleri ustelemesi melum olacaqdir).
Whatsapp Plus, Instagram Plus, Youtube Plus, Mp3 Yukle, Video Yukle, HD mp4, Bedava Indir, Android Dunyasi, Futbol neticeleri, Idman xeberleri, Tatli.Biz

Yuxu Yozmaları, Burc-il Yoxla, Doġum gununu hesabla, Ideal cekini hesabla, Imtahan nəticələrini hesabla, Mətni Fərqli Yaz, X - O Oyunu, Dama Oyunu, Online Sehr, Youtube Video Yuklə, Online Hesablayıcı, Mp3 Məlumatını Dəyiş, Lazımlı Programlar, Silinmiş şəkillərin geri qaytarılması

[sitemap][mp3 sitemap][video sitemap]
©Tatli.Biz 2010-2019