Ürəyin əsas funksiyaları

Ürəyin əsas funksiyaları


Hər gün yeni maraqlı məlumatlar əlavə olunur

Ürəyin əsas funksiyaları

Ürəyin əsas funksiyaları
Ürək ritminin və keçiciriyilinin pozğunluqları avtomatizm,oyanıcıliıq,və keçicirilik funksuyalarının dəyişməsi nəticəsində meydana çıxır.
AVTOMATİZM FUNKSİYASI
Xarici qıcıqların olmadığı halda ürəyin impulslarının törəmək qabiliyyətidir.Avtomatizmfunksiyasına ancaq sinoatrial düyün hüceyrələri,qulaqcıqmədəciklərin keçirici sistemlərinin hüceyrələri malikdir.Üç avtomatizm mərkəzi var:
1 Birincili avtomatik mərkəz Bunlar dəqəqədə 60-80 eletrik impulsl törədir
2 İkincili avtomatik mərkəz Bunlar dəqiqədə40-60 impuls törədir
3 Üçüncülü avtomatik mərkəz Bunlar dəqiqədə 25-40 impuls törədir.
OYANMA FUNKSİYASI
Bu funksiya miokard hüceyrələrinin xarıcı elektrik impulslarının
təsiri ilə oyanma qabiliyyətidi RŞ Müxtəlif fazalarda əzələ liflərinin oyanıqlığı müxtəlif olur. Distola zamanı refrakterik mövcud olmur
vəmiokard lifləri bütünlükləoyanma qabiliyyətində olur.
KEÇİRİCİLİK FUNKSİYASI
Təqəllüs edən miokard üzrə və ürəyin keçirici sisteminin lifləri üzrə oyanmanın ötürülmə qabiliyyətidir.
SİNUS TAXİKARDİYASI
Sinus taxikardiyası düzgün sinus ritminin saxlanması ilə ürək vurğularının sayı 90 - 160 arasında olmasıdır.Sinus taxikardiyası aşağıdakı səbəblərdən baş verir .
1 Simpatik sinir sisteminin tonusunun artması
2 Sinus düyününun üzvi zədələnmələri
3 Sinus düyününə toksik təsir
SİNUS BRADİKARDİYASI
Sinus bradikardiyası düzgün sinus ritminin saxlanması ilə ürək vurğuıarının sayının 60 dan az( ancaq 40 dan az deyil) olmasıdır
Sinus bradikardiyasının baş vermə səbəbi aşağıdakılardır
1 Parasimpatik sinir sisteminin tonusunun artması
2 Sinus aritmiyası düyününün iltihabi və ya degenerativ zədələnməsi
3 Düyünə toksik təsir
SİNUS ARİTMİYASI
Sinus aritmiyasl qeyri düzgün sinus aritmiyası olubürək ritminin tezləşməsı və azalması ilə xarakterizə olunur
Tatli.Biz

Dostlarınla Paylaş

Saytda 100 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2023