Tapmacalar

Tapmacalar


Saytımızda yerləşən Tapmacalar aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb

Bütün Tapmacalar

Yağını yalar yanar,
Quyruğun bular ağlar.
Yağış yağanda,
Çimər, yuyunar.
Yazda geyinər,
Qışda soyunar.
Yağış yağsa düzülər,
Gün çıxanda büzülər.
Altı var, üzü yoxdur,
Çəksəm bağı üzülər.
Yağlamışam, duzlamışam,
Qaya altda bağlamışam.
Yamacdan aldım,
Qazana saldım,
Düşdü umaca
Yedim doyunca.
Yan-yanaşı dərədə,
Qamışlıca bərədə,
Bir alaca quş yatır.
Yarır torpağı qat-qat.
Əlli öküz, əlli at,
Ona çatmaz qüvvə də
Böyük iş görür kənddə.
Yaşıl atlas,
İynə batmaz,
Qayçı kəsməz.
Yaşıl tağım var,
Al otağım var.
Göy paltarımda
Boz qurşağım var.
Yaşıl taxt üstündə oturub pəri,
Yaquta, mərcana bənzər ləbləri,
Uzaqdan baxarsan üzün gizlətməz,
Əlini uzatsan vurar neştəri.
Yaşıldı abası,
Sarıdı libası.
Yaşıldı başı,
Tökülər yaşı.
Dalında iki qardaşı,
Qabağında al qumaşı.
Yaşılı yamanca bərkdi,
Sarısı lap göbələkdi.
Əl vurma, düşəcəkdi.
Yatanda yumru yatar,
Əlinə dərman qatar,
Kim istəsə tutmağa,
Tikəni ələ batar.
Yatar köşər daş gördüm.
Duzsuz bişmiş aş gördüm.
Yaxşıca gözəldi hamıya baxar,
Üzünə baxanı yandırar, yaxar.
Yayda donar, qışda əriyər.
Yayda donar,
Qışda açılar.
Yayda gedər, qışda gələr.
Yazda yığır yeməyini,
Çox sevir öz əməyini,
Yeyib yatar baharadək,
Nədir adı tapın görək.
Yeddi dəlikli toxmaq,
Onu tapmayan axmaq.
Yeddi öküzüm var,
Gönündən bir cüt çarıq çıxmaz.
Yekə zağada otuz iki qoşunun bir sərkərdəsi var.
Yer altdan oxlov gedər.
Yer altımnan yasa gedər.
Yer altında gümüş kəmər.
Yer altında qanlı bəsti.
Yer altında qıllı baş.
Yer altında sarı biz.
Yer altında yağlı böyrək,
De yetim adın deyim.
Yer altında yağlı küt.
Yer altında yağlı qamçı,
Suyu içər damcı-damcı.
Yer altından yasa gedər.
Yer üzünün qarası,
Ağacların anası.
Yerciyi ağdı,
Toxumu qara,
Əllə əkərlər,
Dillə biçərlər.
Yerdə bir ağ süfrə var,
Pambıq kimi parıldar.
Yerdə bitir, tağı yox,
Əridirsən, yağı yox.
Yerə girər, əllənər,
Külək vurar, dillənər.
Köynəyi göy, özü sarı,
Nə buğdadı, nə də darı.
Yerə vurdum baltanı,
Ağzı gümüş xaltanı.
Yerdən bir oğlan çıxdı,
Dünyaların soltanı.
Yerə vurdum baltanı,
Ağzı gümüş xaltanı.
Yerdən bir oğlan çıxdı,
Cümlə cahan soltanı.
Yeri qazdım qum çıxdı.
Qumnan minarə çıxdı,
Bildirki keçəl oğlan
Bu il çinara çıxdı.
Yerim dərin dəryalar,
Məndən qiymətli nə var?
Yeriyər küpə,
Yeriməz küpə,
Min il də qalsa,
Çürüməz küpə.
Yol içində yoğun abay,
İçində cəhənnəm yanar.
Ağzın açıb zəmiyə baxar.
Yol üstə qara yaylıq.
Yol üstə qazan qaynar.
Yol üstə yoğun oxlov.
Yolla gedir dörd ulaqlı,
Dəmir mıxlı, gen qulaqlı,
Yüyürər, yüyürər yumbalanar,
Yüyürər, yüyürər yumurtlar.
Yük altmda iki tas,
Birin qaldır, birin as.
Yük üstə para fətir,
Bacarırsan, tut gətir.
Yük üstə qıllı yumaq.
Yumru mərmər daşı,
İçində bəylər aşı.
Bişirərsən aş olar,
Bişirməsən quş olar.
Yumru qız oba gəzər.
Yumru təkər,
Əllərdə gəzər.
Yumru yemiş,
Çərdəyi naxış,
İçi qırmızı,
Eşiyi boz.
Yumru, yumru sarıdı,
Yumru gözü darıdı,
Gəzir bizim bağçada,
Üç həftənin barıdı.
Yupyumru fincan,
İçi dolu mərcan.
Yuvası var dərədə,
Qanadları təpədə,
Gecə-gündüz yol gedir,
Dərədədi, dərədə.
Yüyürdüm o təpəyə,
Yüyürdüm bu təpəyə,
Ayağım düşdü küpəyə.
Dostlarınla Paylaş

Saytda 36 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024