Portallar Haqqinda Melumat - Vikipedia | Tatli.Biz
Portallar Haqqinda Melumat - Vikipedia
Siz Geniş ensklopediyada istədiyinizi tapa bilərsiniz
 • çıxıntılarla daralan portallar, Renessans və barakko dövrlərində üzərində antablement və fronton daşıyan pilyastr və sütunlarla haşiyələnmiş portallar geniş yayılmışdır...
  2 KB (161 söz) - 14:13, 23 noyabr 2022
 • image layout frameless
  istifadə edə bildiyi və qapalı materialların yerləşdirildiyi korporativ portallar tətbiq edilir. Bundan başqa, ekstranetdə İnternetin elektron poçt (ELECTRONIC...
  1 KB (98 söz) - 12:16, 15 dekabr 2017
 • papağı" kimi də tanınır. Saray arkada ilə əhatələnib. Arkadaya hər tərəfdən portallar vasitəsilə daxil olmaq olar. Yuxarı mərtəbə qalereya ilə əhatələnib və...
  4 KB (203 söz) - 08:30, 9 iyul 2021
 • image layout frameless
  hissədən günbəzlə tamamlanır. Darkənd gümbəzi dörd tərəfində yerləşən portallar qülləvarı türbələrə xas olsa da, mərkəzi özəyə söykənən, bir növ, dayaq...
  1 KB (128 söz) - 17:33, 23 noyabr 2017
 • mərtəbələrdə tapmaq mümkündür, ondan başqa sarayda mühafizə olunan bir sıra portallar, pəncərə hissələri, üçüncü mərtəbədə yerləşən kiçik kapellanın tağı və...
  8 KB (746 söz) - 08:45, 9 iyul 2021
 • image layout frameless
  elementi. Çağlar memarlıqda girişin iki növü formalaşmışdı: baştağlar və portallar. Portalların ən bitkin növünə qədim yunan memarlığında, baştağlara isə...
  3 KB (246 söz) - 18:41, 10 sentyabr 2022
 • image layout frameless
  verirdilər. O çağlar memarlıqda girişin iki növü formalaşmışdı: baştağlar və portallar. Portalların ən bitkin növünə qədim yunan memarlığında, baştağlara isə...
  3 KB (257 söz) - 03:38, 28 yanvar 2017
 • edir. Bu cür qalınlığa yalnız mərkəzi zalın divarlarında rast gəlinir. Portallar, nişlər və künc otaqları isə 1–1.3 metr qalınlığa malikdir. Bütün otaqlar...
  29 KB (2.568 söz) - 11:16, 5 oktyabr 2022
 • dairəvi yan otaqlarla əhatələnmişdir. Məbədin girişləri dərin, hündür portallar şəklində həll edilmişdi. Kilsədağ və Ləkit dairəvi məbədlərindən fərqli...
  13 KB (1.057 söz) - 16:35, 14 avqust 2022
 • Şirvanşahlar saray kompleksinə daxil olan Divanxananın portalı kimi daş portallar üçün xarakterikdir. Ə. Salamzadə qeyd edir ki, tamamilə fərqli materiallardan...
  39 KB (3.307 söz) - 13:24, 5 oktyabr 2022
 • oxları üzərində yerləşdirilmiş dərin oxvari nişlər – eyvanlar özünəməxsus portallar yaradırdı. Əsas ox üzərində yerləşdirilmiş əsas giriş oxvari niş və düzbucaqlı...
  25 KB (1.732 söz) - 18:51, 4 oktyabr 2022
 • nəşrlər, bir çox elmi-kütləvi, təhsil, mədəni-maarif və s. tipli saytlar-portallar, tədris proqramları, informasiya sistemləri, elektron dərsliklər, distant...
  22 KB (2.137 söz) - 22:47, 2 iyul 2022
 • image layout frameless
  искусственного интеллекта Американская ассоциация искусственного интеллекта Portallar Портал ИИ Arxivləşdirilib 2020-05-17 at the Wayback Machine — информация...
  26 KB (2.191 söz) - 03:13, 5 dekabr 2022
 • ortasında yerləşən müqəddəs Georgi portalı Benedikt Ridin zövqünə aid portallar qrupuna - daha çox həmin qrupun sonuncu nümunələrinə daxil edilir. Eksteryerin...
  15 KB (1.312 söz) - 10:48, 1 oktyabr 2022
 • əsasını: iman, ümid və mərhəməti xatırladan üç portaldan ibarətdir. Bu portallar Həzrət İsanın (ə) həyat səhnələrini canlandıran müxtəlif heykəllərlə bəzədilmişdir...
  13 KB (1.142 söz) - 08:54, 9 iyul 2021
 • image layout frameless
  yaşayış binasının fasadında yarımdairəvi tağ "çıxırdı" — pəncərələr, portallar, qalereya arkadaları. Dağıstan memarlığında yarımdairəvi tağın görünüşü...
  10 KB (982 söz) - 12:50, 7 iyul 2022
 • atmağa başlayıb. Əvvəlcə Orxan ilk qədəmlərini müəyyən internet çatlarında portallar yaratmaqla başlayaraq, növbəti işləri üçün özünü inkişaf etdirib. Müəyyən...
  20 KB (1.580 söz) - 09:50, 26 oktyabr 2022
 • pilləkənə malikdir. Qapıların çərçivəsi iri yonmalı daşlarla həll olunmuşdur, portallar da ornamental friz tərəfindən dəstəklənən korinf sütunları ilə flanklaşdırılmışdır...
  11 KB (851 söz) - 21:29, 4 oktyabr 2022
 • image layout frameless
  çox genişlənmişdir. Günümüzdə çox iri tutumlu dini-siyasi və ehkamçı portallar, eləcə də elektron kitabxanalar və başqa bu kimi resurslar yaradılmışdır...
  47 KB (4.505 söz) - 17:45, 4 dekabr 2022
 • Azərbaycan Teatr Coğrafiya Ədəbiyyat Fəlsəfə Astronomiya Tibb Biologiya Memarlıq Kino Elm Digər portallar...
  3 KB (458 söz) - 07:41, 22 sentyabr 2022
Göstər (əvvəlki 20) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Mənbə — "https://az.wikipedia.org/wiki/Xüsusi:Axtar"