Wap.Tatli.Biz
Yeni il - 2017
Xoruz ilində bizi nə gözləyir?
Siçan ili
Xoruz Sican ilində doğulanlara himayədarlıq etməyəcək. Cunki onlar arasında həddindən artıq fikir ayrılığı hokm surur. Elə buna gorə də Sicanlara nəhəng planlar qurmaq məsləhət deyil. Əslində, 2017-ci ildə onların qarşısında duran əsas məsələ olduqları movqeni qoruyub saxlamaqdır. Xoruzlar Sican ilinin numayəndələrinə qəsdən maneələr torətməyə və problemlər yaratmağa calışacaq. Halbuki, Sican və Xoruzu bir-biri ilə muqayisə etsək, birincinin daha guclu olduğunu demək olar. Odur ki, Sican ilindən olanları gərgin bir il gozləyir, lakin il maraqlı və muəyyən dərəcədə faydalı kecəcək.

Oküz ili
Baxmayaraq ki, Xoruz okuzlərə acıq-aşkar rəğbət bəsləyir, bu adamlar nə cursə ozlərinə problem yaratmaq yolunu tapacaq. Ədalət naminə onu da qeyd etmək lazımdır ki, okuzlərin cətinliklərin ohdəsindən məharətlə gəlmək kimi bacarıqları var və bu ilin numayəndələrini 2017-ci ildə yalnız yuksəklik gozləyir. Bundan əlavə, onların 2017-ci ildə əvvəllər buraxdıqları səhvlərini duzəltmək şansları da olacaq. Onlar bu muddət ərzində guclu emosiya, yeni təəssuratlar, boyuk hadisələrlə qarşılaşacaq.

Pələng ili
Xoruzların Pələnglərdən acıq-aşkar xoşu gəlmir. Onlar arasında anşılmazlıq dərhal yaranmır, bu, tədricən baş verir. Bu ilin numayəndələri qarşıda duran əsas vəzifələrini yerinə yetirməyə muvəffəq olacaq və tamamilə qənaətbəxş nəticələr əldə edəcəklər. Amma onlar strateji məqsədlərini 2017-ci ildə həyata kecirə bilməyəcək. Yeri gəlmişkən, Pələnglər istəsə, ilin Sahibi ilə umumi dil tapa bilər. Bunun ucun muəyyən səylər gostərmək tələb olunur. Gorəsən, onlar buna hazırdır? Bax, ən ciddi diqqət edilməli məsələ budur.

Dovşan ili
Dovşucun 2017-ci il hec də xoşbəxt kecməyəcək. Lakin onların əksəriyyətini qurban kimi təsəvvur etmək cətindir. Dovşanların əsas xarakteristikası mubarizə aparmaqdır, onlar cətinliklərlə barışmaq niyyətində olmadığını ən pis vəziyyətdə belə acıq-aşkar gostərir. İlin Sahibinin Dovşanlara munasibətini ədavətli adlandırmaq olmaz və surprizlər gozlənilmir. Onların Dovşanlara iddiaları əsasən anlaşılmazolmaları ilə bağlıdır. Nəticədə Xoruzlar il boyu Dovşanların ozunu necə aparmasını muşahidə edəcək və duzgun qərarlar verməsinə komək edəcək.

Əjdaha ili
Xoruz Əjdahalara rəğbət bəsləyir. Duzu, o, ilin sahibindən yerləşmənin aşkar təzahurunu gozləməli olacaq. Xoruz cox guman ki, Əjdahanı izləyərək onun koməyə ehtiyacı olduğu ən dəqiq və ən doğru məqamı gozləyəcək. 2017-ci il Əjdahalar ucun uğurunu və uğursuzluğunu muəyyən edən, onları ikincidən xilas edən gucun məxfi ustunluyu altında kecəcək. Əjdaha ilinin numayəndələri bu gizli dəstəkdən istifadə edə və bundan ozu ucun maksimum fayda goturə biləcəklərmi? Yaşayıb, gorəcəyik.

İlan ili
İlin ağası şubhəsiz ki, İlanlara mərhəmət gostərəcək. Bu iki nişan astrologiyada əsl dostlardır. Bəs Xoruz İlanı konkret olaraq nə ilə sevindirməyə hazırdır? Birincisi, musbət dəyişikliklər olacaq, hansı ki, İlanların coxu onları sonradan həyatının yeni mərhələsinin başlanğıcı adlandıracaqlar. İkincisi, 2017-ci il onlar ucun oz şəxsi keyfiyyətlərini gostərmək baxımdan yaxşı fursətdir. Ucuncusu, qərarları mustəqil qəbul edəcək və başqalarından asılı olmayacaqlar. Bir sozlə, İlan ilinin numayəndələrini qarşıda gozəl və maraqlı bir il gozləyir. sozsuz ki, İlanlardan bu fursətlərdən istifadə etmək bacarığı da tələb olunur.

At ili
Xoruzun Ata munasibətini mehriban adlandırmaq doğru deyil. Etiraf etmək lazımdır ki, qarşı tərəf də ona təxminən eyni cavabı verir. 2017-ci ildə Atlar həyat yolunda ilin sahibinin dəstəyi olmadan, mustəqil irəliləməli olacaq. Lakin buna gorə həddindən artıq dilxor olmaq lazım deyil. Cunki bəzi hallarda yersiz və yondəmsiz koməkdənsə, olmaması daha yaxşı dəstəkdir. Bəli, At ilinin numayəndələri oz problemlərinin ohdəsindən gəlməyə qadirdir.

Qoyun ili
Xoruzun Kecilərə bir cox iddiaları gozlənilir. Amma onlar ilin sahibindən boyuk rəğbəti ozlərinə rəva gormur. Buna baxmayaraq Kecilər sərt deyil, dozumlu və kifayət qədər diqqətlidir. Onlar hər hansı yolla Xoruzla dil tapacaq və onları ozunə loyal yanaşmağa məcbur edə biləcək. Əgər buna oz istedadını əlavə etməyə tənbəllik gostərməsələr, onda bir cox problemlərin qarşısını ala və istəklərinə də cata biləcəklər.

Meymun ili
Xoruz Meymunlara qarşı bir qədər şubhə ilə yanaşır. İlin sahibi Meymunla dost olmağa qərar verməzdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləşir. Meymunlara bu vəziyyətdə subut etmək lazımdır ki, onlar Xoruzun havadarlığına və rəğbətinə tamamilə layiqdir. Bəlkə onda hər şey cox yaxşı qurtara bilər. Sozsuz ki, ozləri də səy gostərməlidir.

Xoruz ili
Xoruzla Xoruz dostluq edə bilirmi? Muəyyən edilib ki, bəli! Amma burada vəziyyətin dəyişməsi ilə bağlı faktlar da var. Bu ilin numayəndələrini digərləri ilə muqayisədə 2017-ci ildə aşkar ustunluk gozləyir, onlardan istifadə etməmək tamamilə bağışlanmaz səhv olardı, bəziləri isə hətta ozlərinə ziyan vurmağa muvəffəq olacaq. Bu arada, Xoruzlar ilin sahibi olsa da, meydanda tək qalacaqlar. Belə ki, onlar qabaqcadan sevinməyə və narahat olmağa tələsməsin. İlin səmərəli kecməsi ucun onlar soyuq ağılla yaşamalı və ozlərinə aid olan məsələlərə qarşı diqqətli davranmalıdır.

İt ili
İtlər ilin Sahibindən narazı qalmaq ucun mutləq bir bəhanə tapacaq. Xoruz isə oz tərəfindən əmindir ki, onlar ucun yalnız yaxşı işlər gorur. Problem ondadır ki, Xoruz və İtlərin yaxşılıq anlayışı bir-birindən cox fərqlidir, hətta təzadlı olduğunu demək olar. Xarakterli İtlər hec nəyə baxmayaraq oz fikrində israr edəcək. Hər halda onlar oz sozunun ustundə dura və həqiqət barədə şəxsi baxışlarını ifadə etməyə nail olurlar.

Donuz/Qaban ili
Donuzlar ilin Sahibi ilə dil tapa biləcək, onların munasibətləri qənaətbəxşdir. Donuzlar Xoruza itaətsizlik etməyəcək, əksinə ilin sahibinə onları problemlərdən xilas etməyə imkan verəcəklər. Xoruz da oz novbəsində onlara bəzi anlaşılmaz məsələlərin ohdəsindən gəlməyə komək edəcək. Məhz buna gorə də kənardan elə təəssurat yaranacaq ki, hətta vaxt da Donuzların xeyrinə işləyir, bir cox anlaşılmazlıqlar isə oz-ozunə "yox olur". Bəzən bu, doğrudan da belə olacaq, amma Donuzların da haqqını yemək olmaz. Cunki onlar əllərini sallayıb oturaraq həyatdan mocuzə gozləyənlər qrupuna aid deyil
Paylaş:
Yeni il -2017
Wap.Tatli.Biz